Strefa ograniczonej prędkości na egzaminie i inne „pułapki” w Zamościu

Całkiem możliwe, że Twój egzamin na prawo jazdy zawinie właśnie tam, czyli na ulicę Korczyńskiego w Zamościu. 

Korczyńskiego to ulica, gdzie na stosunkowo krótkim odcinku drogi egzaminator WORD Zamość zrealizuje całkiem sporo zadań egzaminacyjnych, bez konieczności poszukiwania miejsca na ich wykonanie w innych rejonach miasta.

Pamiętaj, że:

  1. Korczyńskiego jest ulicą jednokierunkową.
  2. Próg zwalniający nie jest tam oznakowany znakiem ostrzegawczym. Czytaj „Kiedy próg zwalniający nie jest oznakowany znakiem ostrzegawczym?
  3. Poruszasz się tam w strefie ograniczonej prędkości – znak B-34  .
  4. W przebiegu ulicy znajduje się skrzyżowanie ze znakiem B-20 , miejsca zatrzymania nie wyznacza jednak linia.
  5. Ograniczenie prędkości w tym rejonie nie jest znoszone żadnym skrzyżowaniem, a odwołuje je jedynie znak  ustawiony u wylotu na ulicę Sikorskiego.

Co oznacza znak  „strefa ograniczonej prędkości”?

B-43: strefa ograniczonej prędkości
B-43: strefa ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Jedziemy

Nierówna droga czy próg zwalniający? Mylone znaki drogowe

 

Dodaj komentarz